Håltagning med förstärkning i tältduken

Används vid tältdukens yttre, nedre kant för att med tältpinnar kunna fästa tältet i marken.


(Alternativ: lägga på tunga stenar)


Hålen i tältduken bankas ut med hammare och håljärn.


Lägg en "ring" av en bit hamparep och sy fast det över hålet i tältduken.