Drakhuvuden

Draghuvudens mått är 30 x 15 cm.

Se också på detaljer till tältstomme