Spantindex / urhuggning

Spantindex


 

Urhuggning i stävar

A: Insida bord fasas något. På utsidan göres förtagningar för bord 6 så att tätning erhålles.
B: Insida bord fasas så att det inte sticker ut för mycket från stäven.

Tillverkning av spik och brickor

Utknackning av spikhuvud sker i etapper

Hylsan ställs på mothållet och när spiken sticks in kan man knacka ut den klockformiga skallen på spiten.

Brickan ska ha en böjd form för att den ska dra mot träet.