Förvaring, mallar och bordläggning

Förvaring

Förvaring under presenning. Vattenbassäng göres genom att pålar slås ner i marken. Innanför dessa kläs med skivor eller brädor. Därefter ilägges en gummiduk som vattenfylls.

Eftersom färskt virke användes måste detta hindras från att spricka genom uttorkning. Det görs genom att bordläggningsplank, lister, spantämnen och allt annat material förvaras fuktigt, t.ex. genom att det förvaras väl täckt under en täckande presenning där det regelbundet vattenbegjutes. Bästa sättet är dock att förvara i en vattenfylld bassäng.


Mallar

För att säkra skrovformen under byggets gång tillverkas mallar efter de spantsektioner som har ritats. Erforderligt antal mallar bedöms efter skrovets form.

Mallarna centreras och fästes till kölens översida samt avväges med vattenpass och fästes upptill med någon form av fast ställning eller mot tak om båten byggs inomhus.


Bordläggning

Innan bord sågas ut efter masonitemallen kollas att masonitemallen stämmer genom att man sätter den mot och över det sista bordet som är fastsatt.

Vid utsågning av bord efter mall lägger man till viss marginal (~10 mm) på underkanten. Överkanten kan rensågas och hyvlas till efteråt när överkantslinjen slutligen bestäms med hänsyn till bordhöjd samt att linjen från för till akter är en kurva som är "harmonisk".

När bordet är grovsågat efter mallen ska det hettas upp så att man kan böja det efter den skrovform som skeppet skall ha.

Det är mycket viktigt att första bordets vinkel mot kölen blir exakt den som bestämts.

Eventuella mindre justeringar av kölen kan få göras. Vid provning fasthålles bordet med tvingar.


Om man inte har tillgång till anhåll mot ett tak får tyngder och stöttor användas för att få rätt vinkel på bordet.


Första bordet nitas till kölen på samma sätt som övriga bord nitas till varandra.


Masonitemall

Tillverka en masonitemall vars underkantslinje är lika med föregående bords överkant och med en höjd lika med den bordläggningshöjd som är bestämd av ritning över skeppet.

Först kollas överkant bord med bordmått från ritning och att linjen stämmer.