Första steget

Sidorna A och B sågas och hugges så att måtten till kölens översida erhålles. Därefter läggs köllen på sin sida varefter över- respektive underlinjen kan sågas till. Sedan ritas brytningslinjerna till kölens profil ut. I dessa linjer sågas spår med det djup som erfordras för profilen. Se även detalj nedan.