SVEG & Byalaget

SVEG

Föreningen SVEG (Scandinavian Viking Explorer Group) är Fotevikens Museums ideella vänförening. Föreningen startade redan i början av 1980-talet som en ren marinarkeologisk sammanslutning med Falsterbonäset som sitt undersökningsområde. När "Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum" bildades året 1993 var föreningen, tillsammans med Vellinge kommun och Falsterbonäsets museiförening, en av grundarna.

I samband med att Fotevikens Museum skapades år 1995 lades också grunden för "Vikingastaden". Nu övergick också föreningen till att arbeta med helt andra intresseområden än marinarkeologi. Utifrån konceptet "Living history" skapades olika arbetsgrupper inom t.ex. musik, bågskytte, hantverk etc. Det handlade mycket om att inom olika intressegrupper utveckla medlemmarnas speciella intressen inom allt som har med vikingatida/tidig medeltida hantverkstekniker, livsmönster och yrken att göra.

Du kan läsa mer om föreningen SVEG på dess hemsida.

 

Fotevikens byalag

År 2001 hade uppbyggnaden av Vikingareservatet kommit så långt att "Fotevikens Byalag" kunde bildas. Som SVEG-medlem har du rätt att ansöka om att få gå med i denna unika sammanslutning. En gång per månad hålls byalagsträffar, givetvis helt i vikingastil. Du blir ansluten till ett vikingatida "hushåll" och har möjlighet att lära och utveckla dig inom de vikingaområden som du tycker är spännande: fighting, skepp och segling, myntslageri, keramik, örtmedicin, smide, husbyggnad, läder, textil etc.

Byalaget är öppet för alla intresserade. En fantastisk sammanhållning finns och du som ny medlem, oavsett vilken ålder du har, blir garanterat genast en del av denna. Byalaget håller hårt på Fotevikens Museums motto: "Kultur är kontakt mellan människor".

Läs mer på Byalagets hemsida.