Fotevikslagen, given 2001


 

Fotevikslagen

Denna lag är given i det stora tingshuset Tinghöll i Foteviken, Nertus och Cybrillos dag anno 2001.

Nu läsen i Tinghöll viking och lagman ur Fotevikens lagbok:

Frihetsbalken

Detta är Fotevikens grundläggande lag:
Ingen, varken inhemsk eller främling, viking eller icke viking, man eller kvinna, kristen eller asadyrkare, gul-, röd-, vit- eller svarthyad skall dömas genom sin tro, härkomst, kön eller lyte.

Nu frågar någon:  Är Foteviken en säker plats för alla att vistas på?
Svaret skall i all framtid vara: Ja.

Hövdingabalken

Fotevikens hövding sitte i högsäte till tids slut eller när han själv finner tid är kommen att nedstiga. Nu frågar någon: Kan vi ingen ny hövding välja eller gammal vraka? Svaret är: Nej.

Lagman sitte vid hövdings högra sida till dess hövding finner säte för trångt. Nu frågar någon: Kan lagman sin högsätesplats värna? Lagman äge rätt att med två stolsbröders ed på sätesbänk bliva.

Jarlen sitte vid hövdings vänstra sida att med sitt svärd högsäte, hövding och lagman frälsa. Jarlen väljes av hövding ensam.

Fotevikens hird hämtes ur väldiga kämpars skara från alla vikingaländer. Hirdmans märke lyse väl. Nu frågar någon: Jag bär märke men är ej vald. Lagen säger: Märket skall bortrivas och du skall med hugg och slag drivas ut ur Foteviken.

Tingsbalken

Nu budas till årligt hövdingating på Foteviken. Åt norr och söder, väster och öster skall bud givas på det att all världens vikingar skola känna sig kallade.

Nu samlas vikingar i Tinghöll. Foteviks hövding, lagman och jarl sitta i högsäte där sol går upp. Värdiga kämpar ur anglosaxernas skara och från länder i väster sitta i säte där sol går ner.
Hövdingar nordan och östan om Foteviken sitta i nordom och hövdingar sydan om Foteviken sitta i sydom.

Brottsbalken

Brottsbalken för Foteviken lyder sålunda:
Finnes någon viking skyldig till sådant som brottsligt kan vara, värje denne sig med 12 edsvurna män eller kvinnor. Om brottet är stort, förvisning från rike, om litet böte öl till hövding av 5 fotemarkers värde.

Finnes viking som i ondo utdelar kindhest eller slag, värje sig denne med ölbot till 3 fotemarkers värde eller förvisning.

Om viking i ondo tar annan viking illa om hans näsa eller beter sig illa med sin ända i opasslig situation böte öl av 3 fotemarkers värde.

Den som talar ont om ädla vikingakvinnor skall stå med skam. Hövding kräve ölbot av 5 fotemarkers värde.

Nu beter sig någon illa med eld i vikingarike. Han drage genast hädan i skam.

Finnes viking som ej följer sedvänjor i vikingarike – han är ej vänligt sedd. Om missämjan är stor, tage viking sin packning och drage bort.