Händelser 2006

Vikingareservatet den 7 och 8 april 2006. Äntligen har snön försvunnit och våren är så smått i antågande. Hela vintern har det arbetats med alla våra "moderna hus": tillbyggnader, reperationer och tilläggssisoleringar. Fotevikens Museum har aldrig stått bättre rustat inför en säsong än den som nu är framför oss.
De nio meter höga stolparna till försvarstornet vid Nordreport sattes den 7 april. För att klara vindtryck har det 4 x 4 meter stora tornet förankrats med betongfundament. Om vi inte gjort detta skulle det snart ruttnat. I framtiden kommer dock ingen besökare att se tillstymmelse till moderna material i detta eketrätorn.
Byalaget hade sitt första vårmöte den 8 april under stort gemyt. Bilderna talar för sig själv.