Säsongen 2022

Jag har sagt det förut, men i år blev det av.

 Den 1 januari 2022 lämnade jag över till Christian Enehov som ny ordförande i den ekonomiska föreningen Nordiska föreningen för kulturell förmedling NOK.  Det är denna förening som driver verksamheten vid Fotevikens Museum mm.

Christian har varit ansvarig och drivande för Smokey - den nya konceptrestaurangen vid museet och tar nu fullt ansvar för hela verksamheten.

För att ta vara på mitt 40-åriga arbete med hjälp av  mycket goda arbetskollegor, vänner och kära har jag nu donerat museets vikingatida anläggningar, utrustningar och inredningar,  entré-lokalerna med utställningar, kontor och  café  - till Stiftelsen Fotevikens Museum  SFM. Stiftelsen äger nu anläggningen och hanterar den genom en styrelse, med Christian i spetsen. Nordiska organisationen för kulturell förmedling  har också en styrelse som fortsätter ansvara för driften av  den museala verksamheten.  Christian sitter även här ordförande. Ny verksamhetsledare på museet blir också Magnus Strömland som praktiskt, under Christians ledning, kommer sköta den museala verksamhetens drift.

De får dock hjälp under hela 2022 av både Sussi och mig med att hantera volontärerna, Vikingamarknaden, Familjeveckan med mera samt samverkan med Byalaget och de andra aktiva föreningarna vid Foteviken. Sussi kommer ni som vanligt möta i Butiken och kommer givetvis fortsätta vara del av kommunikationen med er alla vikingar.

Vad ger då året 2022? Två svåra år har vi genomlidit, de blev lite Vikingamarknad och lite (främst svenska) volontärer , men i år siktar vi på att kunna köra igång igen med alla verksamheterna.  Så vi får hoppas att denna 2022-våg snart bedarrar när värmen kommer.

Vad skall jag så själv göra? Ja, jag ha inte abdikerat och kommer lägga min tid på frivilligverksamhet.

Fotevikens Kulturcenters verksamhet med frivilliga verksamheter med föreningen SVEGs marinarkeologiska undersökningar, experimentell arkeologi och levandegörande av historia blir ett ben som jag nu får mer tid till och kan innebära att jag blir mer synlig i de vikingatida miljöerna. Samverkan med Fotevikens Byalag och Skånes hantverksinstitut med vikingaliv och hantverk står också högt i kurs. Musiken som föreningen vinyl nu på allvar kan börja med ser jag fram emot.

Mina tankar går givetvis tillbaka i tiden. Nostalgin blommar och tankar på alla förutom inte minst nära familjen, men kanske främst här till alla de personer som medverkat under dessa 40 åren på olika sätt.

Här är några av de många som haft kraftfull betydelse för verksamhetens utveckling: 

 • Sven, min vapendragare
 • Bengt, den först anställde
 • Per Viking
 • Karl Fredrik munken
 • Ralph
 • Olov gjutare
 • Jörgen timmerman 
 • Gertrud ekonom
 • Magnus
 • Ulrika
 • Anneli
 • Bo 
 • Jörgen
 • Lisbeth
 • EVA
 • Peter
 • Svarte Per
 • Jonas
 • Rickard 
 • Harry
 • Hatte
 • Uno
 • Putte
 • Kiffe
 • Store lasse
 • Lerne
 • hela gamla byalaget

… och givetvis alla de andra och inte minst ni alla ute i Europa, Vikinga- och EU-vänner mm.

 
Många hoppas jag få träffa under 2022 igen.

Björn och Sussi