Hitta oss på YouTube Besök oss på Tripadvisor Besök oss på Facebook Besök oss på Instagram
Svenska
English

Länkar

Rekonstruktioner av medeltida fartyg

Kampenkoggen. En replik av en hansakogg från 1400-talet. Byggd i Kampen Holland. På holländska. http://www.kamper-kogge.nl

Agnete. Dansk replik av Gedesbyskeppet från 1200-talet.

Aluett. Ett fraktfartyg från 1200-talet. Rekonstruktion efter ett fynd i Kalmar. http://www.abc.se

Kielerkoggen. Replik av Bremenkoggen från 1380. På tyska. http://www.hansekogge.de

Bredfjedskeppet. Rekonstruktion av ett litet medeltida handelsfartyg.
Sjösatt 2001. Middelaldercentret Nykøbing Falster. http://www.middelaldercentret.dk/bredfjed/bredfjed.htm

Påbörjade rekonstruktionsprojekt

Svenska Ostindiska Companiet AB bygger "Ostindiefararen Götheborg" http://www.soic.se

I Kristinehamn bygger föreningen Christine af Bro en Bojort. http://www.kristinehamn.se/bojort/

Briggen Gerda. Ett återuppbyggnadsprojekt av en gammal brigg,
byggd i Gävle 1869. http://www.briggengerda.x.se

Projektet Eric Nordevall II. Föreningen Forsviks Varv bygger en replik av hjulångaren Eric Nordevall byggd 1836. http://www.nordevall.com

Stockholmsbriggen. Bygge av en Brigg med marinens gamla skeppsgossebrigg Gladan som förlaga. http://www.stockholmsbriggen.se/

Fregatten Hermione. En replik byggs i Rochefort av skeppet som general La Fayette 1780 deltog med i amerikanska frihetskriget. http://www.hermione.com/anglais/default.htm

Marinarkeologi

Projekt, arkiv och museer. Vrakregister och länkar till skeppsbyggeri. http://www.abc.se/~m10354/mark/index.html

S:t Mikael, tremastad galliot förlist 1747 vid Borstö i Östersjön.
http://www.stmikael.com/en/

Centre for Maritime Archaeology. Department of Archaeology. University of Southampton. Länkar till maritim arkeologi. http://cma.soton.ac.uk/HistShip/nautical.htm

The History and Archaeology of the ship. Centre for Maritime Archaeology. University of Southampton. http://cma.soton.ac.uk/HistShip/start.htm


Museer

Deutsches Schiffartsmuseum. http://www.dsm.de/edsm.htm

Fotevikens Museum "Vikinggate" http://www.foteviken.se

Kilens skeppsbyggnadsmuseum. Sideby, Österbotten. Finland.
http://sydaby.eget.net/swe/index.htm

Sjöfartsmuseet. Göteborg. http://www.sjofartsmuseum.goteborg.se/

Sjöhistoriska Museet. Stockholm. http://www.sjohistoriska-museet.sshm.se/default.html

The Mary Rose Museum Portsmouth. Henrik VIII:s skepp The Mary Rose bärgad 1982. http://www.maryrose.org/

Vasamuseet. Stockholm. Regalskeppet Vasa 1628. http://www.vasamuseet.se/index.html

Ålands sjöfartsmuseum. Mariehamn. http://www.maritime-museum.aland.fi/

Medeltiden

Möt medeltiden. Livet i Sverige och runt Östersjön på 1300- och 1400-talet. Kalmar läns museum och Högskolan i Kalmar.

Middelaldercentret Nykøbing Falster. Experimentellt museum. http://www.middelaldercentret.dk

Bornholms middelaldercenter. http://www.bornmid.dk

Medeltida kläder 1300-1400, 1400-1500 och länkar till medeltidens klädedräkt. http://www.costumes.org/.

Medeltida skor: Footwear of the middle ages, Marc Carlson.

Middelalderguiden. Länkar till nordisk medeltid. http://ix.db.dk/k98grpe/middelalder/

Middelalderinfo. Länkar till medeltiden. http://www.web-com.dk/middelalderinfo/

Internet medieval sourcebook. History Department Fordham University New York. http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.html

The Labyrint Resources for Medieval Studies. Georgetown University
http://www.georgetown.edu/labyrinth/


Övrigt

Klaus Störtebeker. Störtebeker Festspiele Ralswiek Rügen. http://www.stoertebeker.de/index.html

Passagen för båtägare http://vi.seglar.nu

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter
Smokey BBQ & Pickles
Fotevikens Byalag
Höllvikens Catering
Arbetarnas Bildningsförbund ABF