Länkar

Rekonstruktioner av medeltida fartyg

Kampenkoggen. En replik av en hansakogg från 1400-talet. Byggd i Kampen Holland. På holländska. http://www.kamper-kogge.nl

Agnete. Dansk replik av Gedesbyskeppet från 1200-talet.

Aluett. Ett fraktfartyg från 1200-talet. Rekonstruktion efter ett fynd i Kalmar. http://www.abc.se

Kielerkoggen. Replik av Bremenkoggen från 1380. På tyska. http://www.hansekogge.de

Bredfjedskeppet. Rekonstruktion av ett litet medeltida handelsfartyg.
Sjösatt 2001. Middelaldercentret Nykøbing Falster. http://www.middelaldercentret.dk/bredfjed/bredfjed.htm

Påbörjade rekonstruktionsprojekt

Svenska Ostindiska Companiet AB bygger "Ostindiefararen Götheborg" http://www.soic.se

I Kristinehamn bygger föreningen Christine af Bro en Bojort. http://www.kristinehamn.se/bojort/

Briggen Gerda. Ett återuppbyggnadsprojekt av en gammal brigg,
byggd i Gävle 1869. http://www.briggengerda.x.se

Projektet Eric Nordevall II. Föreningen Forsviks Varv bygger en replik av hjulångaren Eric Nordevall byggd 1836. http://www.nordevall.com

Stockholmsbriggen. Bygge av en Brigg med marinens gamla skeppsgossebrigg Gladan som förlaga. http://www.stockholmsbriggen.se/

Fregatten Hermione. En replik byggs i Rochefort av skeppet som general La Fayette 1780 deltog med i amerikanska frihetskriget. http://www.hermione.com/anglais/default.htm

Marinarkeologi

Projekt, arkiv och museer. Vrakregister och länkar till skeppsbyggeri. http://www.abc.se/~m10354/mark/index.html

S:t Mikael, tremastad galliot förlist 1747 vid Borstö i Östersjön.
http://www.stmikael.com/en/

Centre for Maritime Archaeology. Department of Archaeology. University of Southampton. Länkar till maritim arkeologi. http://cma.soton.ac.uk/HistShip/nautical.htm

The History and Archaeology of the ship. Centre for Maritime Archaeology. University of Southampton. http://cma.soton.ac.uk/HistShip/start.htm


Museer

Deutsches Schiffartsmuseum. http://www.dsm.de/edsm.htm

Fotevikens Museum "Vikinggate" http://www.foteviken.se

Kilens skeppsbyggnadsmuseum. Sideby, Österbotten. Finland.
http://sydaby.eget.net/swe/index.htm

Sjöfartsmuseet. Göteborg. http://www.sjofartsmuseum.goteborg.se/

Sjöhistoriska Museet. Stockholm. http://www.sjohistoriska-museet.sshm.se/default.html

The Mary Rose Museum Portsmouth. Henrik VIII:s skepp The Mary Rose bärgad 1982. http://www.maryrose.org/

Vasamuseet. Stockholm. Regalskeppet Vasa 1628. http://www.vasamuseet.se/index.html

Ålands sjöfartsmuseum. Mariehamn. http://www.maritime-museum.aland.fi/

Medeltiden

Möt medeltiden. Livet i Sverige och runt Östersjön på 1300- och 1400-talet. Kalmar läns museum och Högskolan i Kalmar.

Middelaldercentret Nykøbing Falster. Experimentellt museum. http://www.middelaldercentret.dk

Bornholms middelaldercenter. http://www.bornmid.dk

Medeltida kläder 1300-1400, 1400-1500 och länkar till medeltidens klädedräkt. http://www.costumes.org/.

Medeltida skor: Footwear of the middle ages, Marc Carlson.

Middelalderguiden. Länkar till nordisk medeltid. http://ix.db.dk/k98grpe/middelalder/

Middelalderinfo. Länkar till medeltiden. http://www.web-com.dk/middelalderinfo/

Internet medieval sourcebook. History Department Fordham University New York. http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.html

The Labyrint Resources for Medieval Studies. Georgetown University
http://www.georgetown.edu/labyrinth/


Övrigt

Klaus Störtebeker. Störtebeker Festspiele Ralswiek Rügen. http://www.stoertebeker.de/index.html

Passagen för båtägare http://vi.seglar.nu