Besök oss på Tripadvisor Besök oss på Facebook Besök oss på Instagram
Svenska
English

Här byggs två koggar!

SKANÖRSKOGGEN

Började byggas anno 1998

ALMEREKOGGEN

Började byggas anno 2000

BILDDOKUMENTATION

Bilder från byggena

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter