Hitta oss på YouTube Besök oss på Tripadvisor Besök oss på Facebook Besök oss på Instagram
Svenska
English

Den skånska fosfatkartan

Åren 1929-1934 genomfördes en dataljerad fosfatundersökning i Skåne. Syftet var att finna de marker som hade hög fosfathalt, ett förhållande som var bra för sockerbetsodling. Resultaten sammanställdes av Olof Arrhenius på en karta som publicerades år 1934. Kartan är ett intressant dokument eftersom förhöjda fosfathalter anger äldre bebyggelse. Noteras kan t.ex. att området runt Uppåkra strax söder om Lund (karta K12 nedan) uppvisar mycket höga värden vilka svara till den forntida bebyggelse från ca 100 e.Kr. till 900-talet som funnits på platsen.

Klicka på kartan nedan för att öppna en PDF-fil med karta över det området.

Symbolbeskrivning för kartbilderna finns här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter
Smokey BBQ & Pickles
Fotevikens Byalag
Höllvikens Catering
Arbetarnas Bildningsförbund ABF