Kyrkans musik

SĂ„ngen i kyrkorummet

Den katolska kyrkans enstÀmmiga sÄng var internationell med texter pÄ tidens allmÀnna kyrko- och lÀrdomssprÄk, latinet. Melodierna hade sjungits i Ärhundraden i tidigare kristnade lÀnder. Repertoaren har sammanfattningsvis brukat kallas enstÀmmig gregoriansk sÄng eller koral (d.v.s. sÄng i koret). Dess latinska benÀmning Àr "cantus planus" till skillnad frÄn "cantus figuralis" (flerstÀmmig sÄng).

SÄngen utövades av mÀn och sjöngs i falsettlÀge. Eftersom katolska kyrkan förbjöd kvinnliga sÄngare fick de utföras av pojkar och mÀn: gossopraner överst och falsett/kastratsÄngare i altstÀmman. Om det fanns en orgel, sÄdana fanns pÄ större orter redan pÄ 1300-talet, var denna placerad framme i kyrkorummet invid koret. I sockenkyrkor utfördes sÄngen av prÀsten med bitrÀde av klockaren. Vid större helger kunde sÄngkunniga djÀknar frÄn domkyrkans skola medverka. Kanske var dessa de enda körsÄngare som förekom i landsortskyrkorna. Större körer förekom inte ens vid domkyrkorna.


S:t Petri kyrkas gamla orgel i Malmö Àr byggd under 1490-talet, en av Sveriges Àldsta orglar som Ànnu anvÀnds.

Gregoriansk koral - cantus planus

BenÀmningen "gregoriansk sÄng" hÀrstammar frÄn den tradition att pÄven Gregorius den store (död 604) hade föreskrivit kyrkosÄngen. Bilder tillkomna flera hundra Är efter hans död visar hur Gregorius dikterar sÄnger för en skrivare medan den helige ande i form av en duva sjunger dem i hans öra. Denne pÄve var förmodligen en betydande organisatör, men noter fanns inte pÄ hans tid och det tidigaste motivet med Gregorius och duvan visar faktiskt hur pÄven dikterar en bibelkommentar. Gregorius ordnade de kristna kulthandlingarna i en fast ordning, liturgi. Han reorganiserade ocksÄ "Schola Cantorum" i Rom, en sÄngskola för mÀn och gossar. De Àldsta rötterna till den gregorianska sÄngen finns troligen i den judiska synagogsÄngen, sÄdan den bör ha sjungits Àven av Jesus.

Den gregorianska sÄngen kan delas in i tvÄ former; "psalmodier", med fÀrdiga psalmverser, till skillnad frÄn "hymner" som bestod av nya texter till kyrkliga sÄnger. BÄde psalmodier och hymner kan sjungas som vÀxelsÄng mellan försÄngare och kör (responsoriskt) eller mellan tvÄ körhÀlfter (antifoniskt). Hur sÄngerna för övrigt utfördes under medeltiden Àr ovisst.

MÀssans sÄnger

MÀssans sÄnger utgörs av sÄdana som har olika utformning för olika fester och tillfÀllen, dels av sÄdana som med oförÀndrad text Äterkommer vid varje mÀssa. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei ingÄr i "ordinarium missae". MÀssan innehÄller Àven:
Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax
samt
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Saboath
Benedictus qui venit in Domini
Osanna in excelsis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Den romerska dödsmÀssan Àr en sÀrskild form och kallas "Rekviem" (p.g.a. den inledande sÄngtexten "Requiem aeternam" (lat. evig vila).

TidegÀrden

TidegÀrden omfattar ett antal mindre gudstjÀnster som spelat stor roll under kyrkans Àldsta tid och senare i klostrens dagliga liv. Tidebönerna Àr Ätta till antalet och bestÄr av textlÀsning, psaltarpsalmer, antifoner, hymner och skriftlÀsning, s.k. lektioner.

Leiser

En diktart inom det germanska sprÄkomrÄdet var "laiser", uppkallat efter upprepandet av ordet "eleison". Dessa sjöngs pÄ folkets sprÄk. I Norden sjöng man gÀrna folksprÄkiga sÄnger, ofta inskjutna mellan stroferna i nÄgon kyrklig sÄng pÄ latin, t.ex. "In dulci jubilo" (Sjunger pÄ jorden bo sv. ps. 606).

Liturgiskt drama

Det liturgiska dramat Àr en företeelse som vÀxte fram under medeltiden och det har haft betydelse för det vÀrldsliga dramats utveckling. Syftet synes ha varit rent pedagogiskt. DÄ högre utbildning var sÀllsynt anvÀnde kyrkan alla till buds stÄende medel för att upplysa om kyrkans lÀra. Kyrkornas konstnÀrliga utsmyckning Àr ett av dessa medel, det liturgiska dramat ett annat. LÄnga bildserier ur helgonens liv och drastiska mÄlningar av himmel och helvete hade för medeltidens mÀnniskor samma uppgifter som stillbilder och serietidningar har för vÄr tids, och det liturgiska dramat kunde skÀnka spÀnning pÄ samma sÀtt som vÄra dagars media. PÄ Kristi himmelfÀrdsdag lÀr man ha illustrerat dagens text genom att hissa upp en man i kyrkovalvet medan prÀsten upprepade gÄnger sjöng "ascendo ad patrem" (Jag uppstiger till Fadern), varje gÄng ett tonsteg högre.

Helgonkulten

Bland motiven i den rika bildskatten i KrÀmarekapellet i Malmö S:t Petri kyrka frÄn 1460-talet finns denna hornblÄsande Àngel.

Under medeltidens lopp skulle flera personer som verkat i Sverige komma att vördas som helgon. Det var missionerande biskopar som Sigfrid och Eskil, bonden Botvid och munken David, Ànkan Elin i Skövde, kung Erik Jedvardsson och hans biskop Henrik samt lagmansdottern Birgitta Birgersdotter. (Birgitta Àr den ende svensk som blivit helgonförklarad i Rom). Senare tillkom Birgittas dotter Katarina, biskoparna Brynolf av Skara och Nils Hermansson i Linköping.

FrÀmst hyllades nationalhelgonen Erik i Sverige, Knut i Danmark och Olav i Norge. Varje helgontyp tillskrevs sin uppsÀttning typiska dygder och gavs ett sÀrskilt ceremoniel. Av detta framgÄr vilka sÄnger, psalmer och andra texter som var avsedda för varje helgon. En serie sÄnger skrivna för ett helgon kallas "hystoria" (helgonofficium). I nÄgra svenska stift sjöngs Birgitta-hystorian "Rosa rorans bonitatem", bl.a. i Linköping.

S:t Erikskulten och Eriksofficiet

Erik den helige började omkring sekelskiftet 1300 framstÄ som Sveriges skyddshelgon, en nationell frihetssymbol under Engelbrekt och Sturarna.

"En man i VÄla socken blev sÄ galen, att han med egen hand högg sin strupe tvÀrt av." SÄ börjar en av mirakelberÀttelserna om det svenska helgon som kanske Àr mest bekant för en större allmÀnhet genom sin position som Stockholms skyddshelgon. Förböner gjordes till den helige kung Erik: "dÄ detta var gjort, fick mannen sans och förstÄnd igen, och inom kort blev han Àven fullkomligt frisk till kroppen" och kunde nÀstföljande Är gÄ i mÀssan pÄ Eriks dag med endast "ett litet Àrr pÄ strupen sÄsom en röd trÄd".

Ett annat mirakel handlar om en prÀst som förlorat bÄde tal- och sÄngförmÄgan, men genom Eriks ingripande Äterfick rösten sÄ att han kunde sjunga mÀssan just pÄ Eriksdagen den 18 maj. Dessa och andra under besjungs i Eriks hystoria, en del av den sÄngrepertoar som utgör den bevarade musiken frÄn svensk medeltid.

Skaraofficierna

Skara Àr en av de Àldsta stiftsstÀderna. Platsen dÀr vÀgarna över VÀstgötaslÀtten korsar varandra var Àven tidigare ett kultiskt och juridiskt centrum i VÀstergötland. Förutom kultplats och tingsplats fanns hÀr ocksÄ ett "hus" för kungen och hans följe. I Skövde, i nÀrheten av Skara, vÀxte en kult fram kring en Ànka som skall ha hetat Elin (Helena). Legenden berÀttar att hon var en rik Ànka som levat i Skövdetrakten pÄ 1000-talet och hjÀlpt till att bekosta byggandet av en kyrka. Efter hemkomsten frÄn en pilgrimsfÀrd till Palestina hade hon pÄ vÀg till kyrkan överfallits och dödats av slÀktingar till sin dotters make. Denne hade nÀmligen blivit drÀpt av dotterns tjÀnare, som upprörts över att han misshandlat sin hustru, och slÀktingarna misstÀnkte nu Elin som anstiftare. Flera mirakelberÀttelser Àr knutna till Elin. S.ta Elins hystoria "Salve decus patrie" Àr av allt att döma tillkommen i stiftsstaden Skara.


Vadstena klosterbyggnad Àr en rest efter en kungaborg frÄn 1200-talet som skÀnktes till Birgitta för att hon hÀr skulle kunna inrÀtta sitt kloster pÄ 1300-talet.

Vadstena kloster

Det musikaliska Vadstena som vi kÀnner till, det Àr Vadstena innanför kyrkans och klostrets murar. I Vadstenadiariet berÀttas om den enastÄende högtidlighet som rÄdde dÄ kungadottern Birgitta och fyra andra kvinnor i februari 1455 antogs som nunnor. Kvinnor och flickor, dragbasuner och andra instrument ("tubarum ductilium et aliorum ludorum") följde jungfrurna Ànda till den dörr dÀr de skulle gÄ in i klostret.

I början av 1400-talet startades en kampanj för att ocksÄ fÄ den heliga Birgittas dotter Katarina helgonförklarad av pÄven i Rom. Man tecknade upp mirakelberÀttelser för att anvÀndas i kanonisationsberÀttelsen men resultatet blev ÀndÄ magert: Hon blev endast förklarad som helgon i Skandinavien och i de birgittinska klostren. PÄ sensommaren 1489, omkring i augusti, var det dock dags för överföring av Katarinas reliker ("translation") och skrinlÀggning i Vadstena klosterkyrka under högtidliga former.

Man sjöng flerstÀmmigt. Sten Stures kapellister medverkade och man spelade i samband med processioner. Ett ögonvittne, Nils Ragnvaldsson, som senare blev generalkonfessor i Vadstenakonventet redovisar en rad detaljer om musiken som framfördes. Denna skildring Àr ett av de ytterst fÄ belÀggen för flerstÀmmighet i en svensk medeltida kyrka. Vadstena utgjorde hÀr en mötesplats för bÄde traktens befolkning och förnÀmare folk.

Hur klingade denna musik? Ingen vet bestÀmt eftersom influenserna kan ha varit olika. Den flerstÀmmiga sÄngen utfördes av riksförestÄndarens sÄngare, ibland med skolgossar. T.o.m. hovets spelmÀn medverkade i Birgittas kyrka.