Undervisning och musikaliska begrepp

Lund och Roskilde fungerade under lÄng tid som katolska centrum i Norden. Biskopskyrkor, domskolor och klosterskolor upprÀttades dessutom över hela Norden.

Katedral- och klosterskolor

Utbildningen i katedral- och klosterskolorna var inriktad pÄ prÀstyrket. De svenska skolorna ingick i en allmÀneuropeisk lÀrdomstradition som innebar att man lÀrde sig de "fria konsterna" eller vetenskaperna, "artes liberales". Undervisningen skedde pÄ tidens lÀrdomssprÄk, latin. De mest vÀlsjungande gossarna utbildades i sÀrskilda sÄngskolor. Det fanns alltsÄ gedigna musikkunskaper bland prÀsterna (t.o.m. Àven nÀr det gÀllde vÀrldslig musik).

"Musica" som ingick i studierna var teori, inte praktik, och den var nÀra förbunden med matematik och talförhÄllanden. För sitt framtida yrke mÄste pojkarna lÀra sig mÀssans och tidegÀrdens sÄnger utantill. Det var en gehörsundervisning, utan böcker. Ett monochord (instrument med en strÀng) kunde anvÀndas som hjÀlpmedel för att ÄskÄdliggöra intervallens talförhÄllanden enligt utrÀkningar gjorda av Pythagoras och som lÀrdes ut medeltiden igenom. Undervisningen baserades pÄ hexachordet som i sin tur fanns i den antika musikteorin. Man hade Ätta tonarter, de s.k. kyrkotonarterna. DjÀknarna, skoleleverna ("scholares") tjÀnstgjorde som korgossar vid större helger i kyrkorna i och kring stiftsstaden och de sjöng vid s.k. sockengÄng dÄ de ocksÄ hade fri rÀtt att tigga för sitt uppehÀlle.


Guidos hand

I skolorna lÀrde man ut musik med hjÀlp av solmisationlÀran och "Guidos hand". Magistrar pÄ kontinenten anvÀnde handen och sÀkert förekom det ocksÄ i svenska katedral- och klosterskolor. Guidos hand, uppkallat efter italienaren Guido av Arezzo, Àr en vad man kan kalla en tonguide (kom-
mer möjligen ordet guide frÄn Guido?), dÀr olika punkter pÄ handen betecknar de olika s.k. solmisationsstavelserna (ut, re, mi, fa, sol, la, ti och do). Dessa stavelser symboliserar olika tonhöjder. Genom att peka pÄ handens olika delar kunde en sÄngare eller instrumentalist lÀtt följa och spela/sjunga de toner som visades.

Kompositör, kontrafrakt och paroditeknik

Under medeltiden var det vanligt att samma melodi förekom i flera olika samanhang. Kyrkans melodier ÄteranvÀndes t.ex. i stor omfattning. Medeltidens mÀnniskor anvÀnde melodier som betraktades som allmÀn egendom snarare Àn som "verk" i vÄr tids bemÀrkelse. Ordet "componere" (latin: sÀtta samman) i medeltida texter avser sÀllan ett "komponerande" i vÄr tids bemÀrkelse, nÀr det rör sig om enstÀmmig musik. Snarare menas att nÄgon "satt samman" mer eller mindre nya texter med musik, alltsÄ valt en melodi till en text. DÀrför kÀnner vi inte till sÄ mÄnga kompositörer, i ordets rÀtta bemÀrkelse, frÄn medeltiden.

Tekniken att anvÀnda en hel existerande melodi till en ny text benÀmns ocksÄ "kontrafrakt" eller "paroditeknik". Kontrafrakt stÄr oftast för lÄn av kyrklig melodi till profan text (eller vice versa); paroditeknik har mest anvÀnts för att beteckna lÄn av en flerstÀmmig sats.

Notskrifter

FrÄn medeltiden och framÄt har noter blivit vanligare, i synnerhet nÀr flerstÀmmigheten började tas i bruk. Koralnotation Àr de sammanfattande beteckningen för de notskrifter som pÄ 1000-talet började utvecklas ur den s.k. "neumskriften". Ordet anger vilken musik skriften Àr avsedd för: d.v.s. koralen, sÄngen i kyrkans kor. Inga exakta intervall kunde anges med denna notation. Den notationstyp som i Sverige anvÀnts för kyrkosÄngerna Àr den som vi brukar kalla "kvadratnotskrift". NÀr notlinjesystemet infördes innebar det en revolution: Det blev lÀttare att lÀra sig en sÄng pÄ kort tid. PÄ ett behÀndigt sÀtt kunde nu exakta intervall Äterges. Under 1200- och 1300-talen utvecklade man sedan "mensuralnotationen" som mer exakt kunde ange noternas relativa tidsvÀrde.

Musik pÄ pergament och papper

Missionerande munkar importerade under tidig medeltid liturgiska böcker frÄn övriga Europa. Skrivmaterialet bestod i början av pergament men under 1300-talet började papper anvÀndas för bokproduktion ute i Europe, i Sverige först under senmedeltiden. Trots att papperet var av god kvalitet hade det inte förmÄgan att stÄ emot tidens tand, vilket har medfört att en stor del av notmaterialet frÄn svensk medeltid förstörts i sin helhet. Detta gÀller framför allt handskrifter. Till undantagen hör Skaramissalet (troligen frÄn 1000-talets slut) och Vallentunaboken (1190), bÄdea i pergamnet. FrÄn 1300-talet och framÄt finns fler helt bevarade musikhandskrifter, dÀribland böckerna frÄn Vadstena skrivarstuga och klosterbibliotek.

Boktryckarkonsten började tillĂ€mpas i Europa under 1400-talets senare del. Efter Ă„r 1500 kunde man ocksĂ„ trycka noter. ÄndĂ„ lĂ€rdes den mesta musiken fortfarande in pĂ„ gehör. Ramsor, ordsprĂ„k och besvĂ€rjelser frĂ„n förkristen tid levde förmodligen medeltiden igenom och troligtvis Ă€nnu lĂ€ngre.

Som hÄllbart skinnmaterial var pergament bra som försÀttsblad till pÀrmar och till inbindning av nya handskrifter. För sÄdana ÀndamÄl togs gÀrna enstaka blad ur Àldre band som blivit inaktuella. Samma metod anvÀndes av kungliga fogdar under Wasatiden. Tiotusentals pergamentblad, dÀribland handskriftsfragment med noter frÄn början av 1100-talet och Ànda fram till reformationstiden i början av 1500-talet, bevaras nu i arkiv som omslag kring Wasatidens rÀkenskaper, skatteintÀkter m.m. Material som var överflödigt för ÀndamÄlet skars bort och dÀrmed gick delar av text och noter till spillo. De flesta fragmenten utgör idag en betydande del av det totala kÀllmaterialet till medeltidens kyrkomusik i Sverige.