Musiken i Sverige efter kristnandet

Medeltiden i Europa

Den historiska medeltiden i Europa inleds med VÀstroms fall vid 400-talets slut. Karl den store grundade sitt rike runt 800 e.Kr. och araberna skapade ett vÀrldsvÀlde. FjÀrrhandeln utvecklades, en borgarklass vÀxte fram, en maktkamp rasade samtidigt mellan den kyrkliga och vÀrldsliga makten och nationalstaterna började framtrÀda. Inom musiken fann man sÀtt att notera tonhöjd och rytmik, och flerstÀmmigheten uppkom och utvecklades. Det medeltida Europa hade en betydande kontakt med Orienten. Erövrare och korstÄgsfarare förmedlade kontakten med en för européerna okÀnd musik, och vissa orientaliska drag togs upp i den vÀsterlÀndska musiken.

Den kristna missionen i Norden

År 829 e.Kr. anlĂ€nde nĂ„gra sĂ€ndebud frĂ„n svearnas kung i Birka till kejsar Ludvig den fromme i frankernas land. Svearna ville ha hans hjĂ€lp med att kristna sitt land. Ludvig skickade munken Ansgar till Birka. Han stannade dĂ€r i 1 1/2 Ă„r, men misslyckades med att omvĂ€nda hedningarna. Allt Ă„tergick till det gamla. PĂ„ 1000-talet gjordes nya försök i kristnandet av svearna. Missionerande munkar vandrade in i Sverige för att grunda kloster. Först omvĂ€ndes kungarna och dĂ€refter folket. Engelska missionĂ€rer kom först, följda av de tyska och franska prĂ€sterna. Kyrkor anlades, ofta pĂ„ gamla hedniska kultplatser eller vid tingsplatser dĂ€r mĂ€nniskor vant sig vid att samlas.

Cistercienserna grundade pÄ 1100-talet klosteranlÀggningar pÄ landsorten medan franciskanerna och dominikanerna pÄ 1200-talet slog sig ned i stÀderna. StÀderna Lund och Roskilde kom att utgöra musikaliska centra i Norden. Den kristna liturgin och den gregorianska sÄngen började ljuda i kyrkor och kloster. Fromma pilgrimssÄnger ljöd överallt och klockor kallade folket till andakt. Munkarna spred konsten att teckna melodier i notskrift och det inrÀttades domskolor och klosterskolor dÀr man lÀrde ut kyrkans liturgiska melodier och texter. VÀlsjungande gossar hÀmtades ur dessa skolor för att utbildas i sÀrskilda sÄngskolor.

Förstörelsen av det hedniska kulturarvet

Den germanska vÀrldens Àldsta egna skriftkÀllor, de gamla sÄngerna/dikterna, kom av den kristna kulturen att utsÀttas för en systematisk förstörelse. Kyrkans mÀn ville inte veta av nÄgon historia i Norden före Ansgar. Det blev antingen helt tyst om den hedniska forntiden eller ocksÄ fördömde man den. Sveriges fornhistoria omvandlades till Palestinas och judafolkets historia. PÄ nÄgra stÀllen infördes dödsstraff för dem som höll fast vid sina förfÀders "forna sed" ("den forna seden" Àr för övrigt ett vÀlkÀnt samlingsbegrepp pÄ de seder man hade före kristnandet). Munkarna skrapade bort vad som stod pÄ de fÄtaliga Àldre pergamenten för att skriva sina latinska böner pÄ dem.

PÄ en runsten i Harg norr om NorrtÀlje finns Sveriges troligtvis Àldsta kyrkklocksbild inristad. TvÄ personer drar i ett rep som Àr fÀst vid klockan.

Kanske klarade sig runstenarna frÄn förstörelse, dÀrför att de var lÀmpliga byggnadsstenar vid uppförandet av kyrkor. Efter det att kristendomen segrat, försvann i medeltidens Nordeuropa kunskapen om germansk hedendom. Germanska gudar och germansk hednisk diktning var frÀmmande för medeltidens mÀnniskor. NÀr en medeltida minnessÄngare i Tyskland skulle beskriva sin Àlskade, tog han inte Freja eller nÄgon germanska gudinna, utan Venus. Man tillgrep antik mytologi, eftersom den germanska var bortglömd.

En ny kultur tar form

Med kristnandet uppstÄr en ny kulturform med impulser frÄn orienten, frÄn greker och frÄn romare. Kyrkan och religionen blev det centrala. Inom hela litteraturen intrÀffade en förÀndring - den hedniska litteraturen i form av verklighetstrogen historieskrivning, hjÀlte- och gudadiktning avstannade. Det ideal som möter oss i den efterhedniska litteraturen var underdÄnighet. De kristna legenderna fick ersÀtta "sagorna".

Musiken, konsten och vetenskapen skulle först och frÀmst tjÀna kyrkan. Den negativa instÀllningen till instrumentalmusik gjorde att den kyrkliga musiken förblev vokal under en lÄng tid. Det blev allt vanligare för herremÀnnen att sÀnda sina söner till europeiska universitet. Paris blev snart ett centrum för unga svenskar som önskade studera och frÄn 1300-talets mitt blev Prag ett gott alternativ, eftersom digerdöden hade hÀrjat och hundraÄrskriget gjorde resandet besvÀrligt. Dessa studieresor satte förmodligen spÄr i den kyrkliga sÄngritualen och liturgin hemma i Sverige. Forskaren Hjalmar Alving skriver om den "nya" riddardiktningen i relation till den gamla fornnordiska litteraturen:

"Handlingen Àr löslig, karaktÀrsteckning saknas. I detaljerna Àro de alla lika naivt orimliga. I alla tre visorna finna vi samma fantasistoff: Àventyrliga upplevelser i frÀmmande lÀnder, underbara slott med salar, som gnistra av Àdelstenar, festmÄltider prÀglade av hövisk umgÀngelseton, riddare och damer i praktfulla klÀder, kraftmÀtningar dÀr hjÀltens förtrollade ring blir hans rÀddning. KlÀdprakt och yttre förfining fÄr ersÀtta handlingens och idéinnehÄllets brister".

Ont om svenska kÀllor

Det Àr tyvÀrr ont om kÀllor som speglar vÄra svenska förhÄllanden under medeltiden. Mycket beror detta pÄ att det fanns en utbredd muntlig tradition. Att skriva ner minnesanteckningar för visor, ramsor och galdrar var inget man bemödade sig med nÀr man kunde lÀra ut muntligen. Bara nÄgra hundra Är innan missionÀrerna kom till Sverige gÀllde vad teoretikern Isidor av Sevilla skrivit: "om mÀnniskan inte behÄller melodierna i minnet, sÄ försvinner de, ty det gÄr inte att skriva dem". Den vÀrldsliga musiken förtegs av kyrkans skriftstÀllare, vilket gör att ytterst fÄ fragment av vÀrldslig medeltida musik finns bevarad i vÄra dagar.

De berÀttande kÀllorna vi har till vÄrt förfogande Àr t.ex. reseskildringar, krönikor och andra historiska och litterÀra framstÀllningar, brev, sagor och dikter. RÀkenskaper, stadgar, lagar (exempelvis VÀstgötalagen) och protokoll kan ge information om musikutövarnas arbetsförhÄllanden och samhÀllsstatus. Musikpedagogiska och musikteoretiska skrifter kan visa pÄ musiktÀnkande och hur man framförde musiken. Medeltidens musik finns Àven skildrad i arkeologiska fynd som instrumentdelar, hela musikinstrument, verktyg för instrumenttillverkning men ocksÄ i bilder av dansande och musicerande mÀnniskor. Alla bilder, exmpelvis kyrkomÄlningar, skildrar inte verkligheten utan kan i mÄnga fall ha ett symboliskt syfte. En kÀnd kyrkomÄlare var Albertus Pictor som hÀmtat mÄnga av sina (musik)motiv i sin vardagstillvaro.


Dansscen pĂ„ kalkmĂ„lning i Örslevs kyrka, södra SjĂ€lland, 1300-tal.

Skildringar av svenskt folkliv

Till vÄr urgamla litteratur hör ocksÄ landskapslagarna. Författaren Wilhelm Moberg skriver:

"RĂ€ttsreglerna byggdes i stora delar rytmiskt, som dikter eller kvĂ€den, för att de lĂ€ttare skulle inprĂ€ntas i minnet. Även i skriftliga uppteckningar har formen av alliterationer, uddrim och inrim pĂ„ mĂ„nga stĂ€llen bibehĂ„llits".

Olaus Magnus "Historia de gentibus septentrionalibus" (1555) Àr en av de mest bekanta skildringarna av svenskt (och nordiskt) folkliv i Àldre tider. HÀr kan man lÀsa om musiken till vardags och fest hos allmogen. PÄminnas bör om att krönikorna tillkom i politiskt propagandasyfte, lÄngt efter de hÀndelser de skildrar. Olaus Magnus berÀttar att "pipare, hornblÄsare, trumpetare och fidlare" förekommer överallt i de nordiska lÀnderna, men att de skickligaste mÀstarna pÄ dessa instrument Àr utlÀnningar:

"DÀrför invandra ock sÄdana till de nordiska lÀnderna för att dÀr söka förtjÀnst, som Àfven rikligen kommer dem till del, hvarjÀmte de gunstigt mottages sÄsom gÀster af befolkningen, enkannerligen af furstarna, hvilka anvÀnda dem för att vid rytteristrider med trumpeternas gÀlla klang lifva folk och hÀstar till anlopp mot fienden. Ty af trumpetens förfÀrliga skall eggas mÀnniskorna till stridslystnad liksom af en hÀrolds rop, och sammalunda hÀstarna i följd af sin naturliga instinkt."

(Olaus Magnus 1555, bok 15, kap 30)

Den svenska Erikskrönikan frÄn 1300-talets förra hÀlft (handlar om tiden ca 1269 - 1319) berÀttar bl.a. om tornerspelen:

"Konung birgers bröllop waar
ther epter innan thet tridhia aar.
I Stokholm war tha mykin glÀde,
oc var thera bröllopsklÀdhe
aff baldakin ok bliant.
Ther med lösto lekara thera pant.Bade man hörde ok man saa
pipara, bombara ok trumpara.
The giordo rusk ok mykit bangh."

(Erikskrönikan; 1991 Ärs utgÄva, s 74 f.)

Det berÀttas ocksÄ om musik för underhÄllning och dans:

"pipara baswnara och altskens leek
man ther omneth höre fik
the dantze hoffere ware kathe
ok giorde thom glad i allo mate."

(Karlskrönikan; efter Klemming 1866, s. 190 f.)

Troligtvis har det pÄ medeltiden Àven förekommit s.k. kulning, jaktlÀten, arbetssÄnger, vaggvisor m.m. LÀngs gator och vÀgar bör fest- och processionsmusik ha ljudit, hÀr nynnades sÀkert visor och sjöngs pilgrimssÄnger under vandring och pÄ raststÀllen, som skedde i andra delar av Europa.