Vikingatidens och medeltidens musik

DrĂžmde mik en drĂžm

En bakgrund till musiklivet pÄ Foteviken under vikingatid och medeltid
Av Katarina Gustafsson-Dock

Bakgrund

Denna skrift har fÄtt namnet efter den Àldsta profana nedtecknade visan i Norden - "Drömde mik en dröm", ur SkÄnelagen frÄn tidig medeltid. Eftersom musik skapas för stunden och alltsÄ inte gÄr att hitta i jorden, vet vi inte hur denna lÀt under vikingatid och medeltid. Vi kan bara hitta medlen för musikskapandet, d.v.s instrumentfragment och i bÀsta fall enstaka notskrifter. Musikens toner har sedan lÀnge klingat ut (och övergÄtt i andra energiformer).

MÄlet med detta arbete Àr att försöka skildra den musik som kan ha förekommit pÄ Foteviken under vikingatid och medeltid. Vetskapen om att lÀnderna i Norden i stort sett hade gemensam musikutveckling kan göra att vi behöver resa till vÄra grannlÀnder för att fÄ ytterligare forskningsmateriel. Jag vill försöka sÀtta in Foteviken i ett musikhistoriskt sammanhang med bakgrund av de strömningar och hÀndelser som Àgde rum under vikingatid och medeltid. Vikingarna var ju ett berest folk och hade sÀkert med sig mÄnga influenser i bagaget hem frÄn sina resor. Vilka dessa var kan vi dock bara gissa oss till.

PÄminnas bör om att Foteviken under vikingatid och medeltid var en del av Danmark, varför man skulle kunna styra sökandet till de danska vikingarnas resor och deras kulturutbyten för att skaffa ytterligare kunskaper om vilken musik som utövats.

Man kan göra musikaliska tolkningar med hjÀlp av arkeologiska fynd, runristningar, lÀsta texter, i sin tur tolkade bilder, studier av Àldre folkliga sÄng- och instrumenttraditioner och mycket annat. Det Àr fritt för var och en att göra sina egna rekonstruktioner. Dock Àr det viktigt att dessa alster betecknas som just rekonstruktioner och inte "autentisk" musik.

Alltför mÄnga rekonstruktioner saknar tyvÀrr tidsanknytning. Exempel pÄ detta Àr "vikingamusik pÄ bronsÄlderslur", som finns att höra pÄ Internet. TyvÀrr lÄg under vikingatiden bronsÄlderslurarna sedan lÀnge vÀl begravda i jorden och de grÀvdes inte upp förrÀn lÄngt senare! Ett annat exempel Àr bruket av medeltidsballader - i stort sett samtliga melodier till medeltidsballaderna Àr nedtecknade under 1700- och 1800-talen och har med stor sannolikhet genomgÄtt en del förÀndringar pÄ vÀgen. Men, i brist pÄ material (stor sÄdan) kan de vara nog sÄ vÀrdefulla!

AnvĂ€nd menyn för att lĂ€sa vidare. â–ș