Händelser 2009

Januari 2009. EU-projektet MOBIKE startade i juli och nu avhölls på Fotevikens Museum ett tvådagarsmöte för att stämma av arbetet. Polen, Bornholm, Vellinge kommun och Foteviken är involverade i detta arbete. Syftet är bl.a. att bygga en cykelled från Laholm till Ystad, över Bornholm och vidare ner i Polen. Cykelleden ska lyfta upp de vikingatida/slaviska och medeltida lämningarna i landskapet.

Knappt hade året börjat förrän professorerna Klavs Randsborg och Poul Erik Lindelof kom på besök till museet. Efter en utflykt i ett isande kallt kulturlandskap ute på Lilla Hammars näs beslutades om ett gemensamt geologiskt/arkeologiskt forskningsprojekt. Detta kommer bl.a. att innebära nära kontakter mellan Foteviken och danska forskare.

I slutet av januari samlades tänkbara deltagare till ett nytt stort EU-projekt i Fotevikens speciella "Europa-sal". Projektet DYNAMO diskuterades i två dagar. Representanter från nio länder var på plats. Ansökningshandlingar ska ligga klara innan april månad.

Möte har också hållits i forskningsprojektet "Tidsresans arkeologi". En forskargrupp har skapats med deltagare från olika länder och olika institutioner. Lunds universitet är initiativtagare. Fotevikens representant Sven Rosborn fick bl.a. möjlighet att berätta om det fantastiska 3D-projekt om Malmö historia som museet startat. Därefter var det dags att vandra in i en förbluffande 3D-värld med Malmöbyggnader som den såg ut för trehundra år sedan.

Den 22 april 2009. Efter en snöfattig vinter och en mycket tidig försommarvärme var det dags för storstädning av vårt Vikingarike. Hela personalen var i farten från tidig morgon till sen eftermiddag. Tre män rev den äldsta träkonstruktionen; ett ekplank som uppförts 1995 för att skydda de två vikingaskepp som då byggdes i vårt rike.

Skeppssättningen Hola stenar rensades inför kommande komplettering av försvunna stenar. Mängder med ris ihopsamlades och brändes på behörigt avstånd från vårt stora försvarstorn. Ingen anställd undgick denna städdag. Med barsk stämma ledde kung Björn styrkorna. Samtidigt trasslade han in sig i klippning av vårdträdet vid det blivande torget i den ständigt växande vikingastaden.

Att arbetet var hårt och glatt framgår av den bild i bildserien ovan där tre kvinnor bokstavligen fallit ihop under bördan av arbete och av alltför hårt skrattande. De och andra fick sin belöning vid arbetets slut - årets första förtäring av glass. Foteviken står redo att möta horderna av historietörstande besökare!