Find us on YouTube Visit us on Tripadvisor Visit us on Facebook Visit us on Instagram
Svenska
English
Fotevikens museum - a unique open air museum

Beslut av regeringen

Regeringen har beslutat om ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Detta som en åtgärd att minska spridningen av smitta av Coronaviruset. Publika anläggningar såsom bibliotek, museer och badhus omfattas inte av förbudet, annat än när det gäller evenemang.

Vilka åtgärder gör Fotevikens Museum för att undvika smittspridning?

Vi stärker upp städ- och hygienrutiner för att säkerställa att du har en ren miljö att vistas i under ditt besök. Vi rengör löpande områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer.

Vad ska jag tänka på när jag besöker er verksamhet?

Som besökare ska man följa de generella tipsen från Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra personer för att undvika smittspridning.

Kommer programpunkten som jag tänkt att besöka att bli av? 

Fotevikens Museum fortsätter som planerat enligt program, tills det att något annat anges. Håll utkik här på hemsidan för aktuell information om några aktiviteter ställs in eller ändrar innehåll.
Den planerade säsongsöppningen av museet till Valborg är framflyttad till den 6 juni, Sveriges Nationaldag.

Government decision

The Swedish government has implemented a ban on public gatherings and events with more than 50 people attending, based on recommendations from the Public Health Authority. This is intended to hinder the spread of the Corona virus. Public institutions such as libraries, museums and bath houses are not directly affected by the ban, except during special events. 

What measures does the museum take to prevent infestion spread?

We have implemented stricter cleaning and hygiene routines to ensure the environment is clean during your visit. We continuously clean places that are extra exposed or in contact with human hands. 

What do I need to think about when visiting the museum?

As a visitor you should follow the general decrees of the Public Health Authority:

  • Stay at home if you are ill.
  • Wash your hands often with soap and hot water for at least 20 seconds.
  • Avoid touching your eyes, nose and nouth.
  • Sneeze and cough into your armpit to limit spread of particles to your surrounding.
  • Remember to keep a distance to other people (about 2m) to reduce the risk of infection. 

Will the scheduled event I was planning to visit happen?

The Foteviken Viking Museum will continue with its activities according to the programme until something else is announced. Keep an eye on the web site to keep up to date if any activities are cancelled or changed.

The season opening of the museum planned for Walpurgis has been moved to the Swedish national day, June 6. 

Subscribe to our newsletter

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter
Smokey BBQ & Pickles
Fotevikens Byalag
Höllvikens Catering