Information inför ert museibesök

Parkering

För allas trivsel var vänlig och respektera skyltningen.
Under normal museisäsong är parkering på museets parkeringplats avgiftsfri. Om det är fullt på parkeringen går det bra att parkera på ängen på vänster sida innan entreén. Vi är tacksamma om ni inte parkerar personbilar på husbilsplatserna. Husbilar parkerar längst träden på de utmärkta platserna, i första hand dagtid. Efter 18.00 är dessa platser avsedda för ställplatser tillsammans med övriga ställplatser.

Under marknaden är den normala parkeringen stängd för allmänheten och speciella avgiftsbelagda* parkeringplatser upprättade utanför området.

Husbilar-Parkering/Ställplats

Husbilar parkerar längst träden på de utmärkta platserna, i första hand dagtid. Efter 18.00 är dessa platser avsedda för ställplatser tillsammans med övriga ställplatser.
Området märkt "Ställplats" är avgiftsbelagd. Avgiften betalas i entrébutiken eller via swish alt. onlinebetalning, se QR koder vid informationstavla
 

Övrigt

Ledsagare har fritt inträde. Vikingastaden består av rekonstruerade vikingatida hus vilka av sin natur inte till fullo kan anpassas för rullstolsbundna.

Medför ni extra bred barnvagn är det möjligt att ni inte kommer in i entrébutiken, säg då till i kassan så öppnar vi grinden vid entrébyggnadens gavel.

Det är tillåtet att medföra hund i koppel under hela besöket eftersom det kan finnas höns och får som går fritt i staden.

Medhavd mat får endast förtäras vid borden mot havet utanför entrébyggnaden. Avfall skall läggas i sopbehållaren vid entrébyggnaden.
Grillning får endast ske på grillplatsen (cementröret). OBS! engångsgrillar är förbjudna, endast lös kol, briketter eller ved får användas.

Museets öppettid är kl. 10.00 - 17.00, museets entré stänger vid kl. 16.00.