Besök oss på Facebook Besök oss på Twitter
Svenska
English

Ljudgalleri

På besök i Vikingastaden

Skånes taltidning kom på besök i juni 2007. En förvånad reporter träffade Sven lagman, Olof givmild och rikets egen biskop Poppo.


Ljudlig historia och historier från ett vikingarike

Fotevikens Vikingareservat är ett eget självständigt vikingarike, gränsande till Sverige, Skåne och Danmark. Närheten till sådana civiliserade länder gör att många nymodigheter från dessa ofta får fotfäste även i Vikingastaden.

Spion gripen i Vikingareservatet

Banker går samman

Polisvåld på Foteviken

Citytunneln under Vikingareservatet

Bomässan BOVIKING 2001

Foteviken berett att medla i konflikten Sverige - Danmark

Foteviken och signalspaning i Turkiet

Foteviken beredd att möta dansk aggression

Foteviken Kulturcenter

Förutom Fotevikens Museum finns här Höllvikens Bygdegård, Fotevikens stugby, restaurangen Den Fede Gåsen och Skånes Hantverksinstitut samlat under begreppet Kulturcenter. Klicka här för mer information.


Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan