Besök oss på Facebook Besök oss på Twitter
Svenska
English

Här byggs två koggar!

SKANÖRSKOGGEN

Började byggas anno 1998

ALMEREKOGGEN

Började byggas anno 2000

BILDDOKUMENTATION

Bilder från byggena

Foteviken Kulturcenter

Förutom Fotevikens Museum finns här Höllvikens Bygdegård, Fotevikens stugby, restaurangen Den Fede Gåsen och Skånes Hantverksinstitut samlat under begreppet Kulturcenter. Klicka här för mer information.


Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan